Uluslararası Projelerimiz

Proje Adı Özet Bütçe Süre Kaynak  

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi-1 (METEK-1) Mesleki ve teknik eğitimde kalite kültürünü teşvik eden; istihdam edilebilirliği güçlendirmeyi, eğitim İle iş piyasasını uyumlu hale getirmeyi, kazanılan yeterlikleri gösteren belgelerin karşılıklı tanınmasını sağlamayı, hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırmayı, Avrupa Kalite Güvence Referans Çerçevesiyle uyumlu, adil, şeffaf, güvenilir, erişilebilir bir mesleki ve teknik eğitim sistemine ulaşarak, Türkiye'de ulusal bir kalite güvence sisteminin kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir projedir. 9 Milyon Avro 2012-2014 AB-IPA-4 Proje sitesi.

Railway Operation in ECVET (RAILVET) DEPRAST projesi ürün ve sonuçlarının yeni AB ülkelerine yaygınlaştırarak, Komisyonun raylı sistemler ve teknolojileri alanında AB seviyesinde ortak bir yaklaşım hedefine katkıda bulunmak. 533.036 Avro 2011-2013 AB Fonları Proje sitesi.

Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması Projesi-1 (KEP-1) Özellikle kızların; ilk ve orta öğretim düzeyinde okullaşma oranlarını arttırmak, okul terk oranlarını düşürmek, iş gücünün mesleki beceri ve yeterliliklerini arttırmak ve ailelerin eğitimin önemi konusunda bilinçlenmelerini sağlamaktır. 16 Milyon Avro 2011-2013 AB IPA-4 Proje sitesi.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi Hedef ülkelerde endüstriyel otomasyon alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki ve teknik eğitim kapasitesini güçlendirmektir. 2011-2013 JICA, TİKA, MTEGM

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Türkiye’de binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve buna bağlı sera gazı salımlarının azaltılması için yasal ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi, mevzuat uygulamalarının hızlandırılması. Mevzuat ve poltikaların AB uygulamalarına paralel olarak sürekli geliştirilmesi ve örnek uygulamalarla kamuoyunda enerji performansı açısından bütüncül tasarım yaklaşımının tanıtılması ve bu konularda bilgi ve bilinç düzeyinin iyileştirilmesi 17.580.000 USD 2011-2015 UNDP, GEF

Denizcilik Eğitim Öğretimi ve Bağlantılı Öneriler Projesi (METALS) Ortak ülke ve Avrupa seviyesinde verilmekte olan denizcilik eğitim ve öğretimi benzerlik ve farklılıklara vurgu yaparak derinlemesine incelenecek, bu alanda ülkelerin deneyimleri ve iyi uygulamalar ortaklara arasında ve AB seviyesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşılacaktır. 111.000 Avro 2011-2013 AB Fonları

İkili Mesleki Eğitim Merkezlerinde Mekatronik Projesi Sanayinin modernizasyonu için ihtiyaç duyulan mekatronik teknisyeni yetiştirmek. 2012-2017 AB Fonları

Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi (KEP-II) Önce ‘okullaşma oranın arttırılması’ şimdi de ‘okula devamın sağlanması’; Özellikle kız çocuklarının daha kaliteli ve uzun süreli eğitim almasını hedefleyen Türkiye ve Avrupa Birliği, 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlatmış oldukları ortak çalışmada yeni ve geniş kapsamlı bir aşamaya geçiyor. KEP I - ‘Kız Çocuklarının Eğitimi Projesi’nin ikinci fazı, KEP II’de, özellikle kız çocuklarının okula devam oranlarının arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerle devam edemeyen çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için aileler, eğitimciler, yerel kanaat önderleri ve idareciler nezdinde bir dizi çalışma gerçekleştirilecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 15 pilot ilde (Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Bingöl, Ağrı, Kars, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Şırnak, Hakkari) yoğunlaşacak ve yaklaşık iki yıl sürecek faaliyetlerde, on binlerce eğitimci, yerel kanaat önderi, aile ve çocuğa doğrudan ulaşılacak. Saha araştırmaları yapılacak. Eğiticiler eğitilecek, bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, festivaller düzenlenecek. Kent merkezlerinden köylere binlerce aileye ziyaretler gerçekleştirilecek, medya yoluyla geniş kitlelere ulaşılacak. KEP II ile ‘Devam ediyoruz’ diyen Milli Eğitim Bakanlığı, daha çok çocuğun daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için çalışmaya devam ediyor, devam edecek. 4,5 Milyon Avro 2015-2017 AB-IPA-4 Proje sitesi.