Protokol ile ilgili iletişim

Faysal OĞULCU
4131389
mte_sosyalortaklar@meb.gov.tr

Protokollerimiz

Protokol Adı Protokol Amacı Protokol Konusu Baş. Tarihi Bit. Tarihi

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Volvo Group Otomotiv Tic. Ltd. Şti. Arasında Yapılan Eğitim İşbirliği Protokolü Otomotiv endüstrisinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlan bünyesindeki motorlu araçlar teknolojisi alanının, yeni teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarında Volvo Kamyon-Çekici Teknik Öğretim Programı Uygulamasına Ait Proto kol 2007-12-25 2012-12-25

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Arasında Yapılan Eğitim İş Birliği Protokolü Otomotiv endüstrisinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlan bünyesindeki motorlu araçlar teknolojisi alanının, yeni teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Otomotiv endüstrisinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere eğitim işbirliğine gidilmiştir. 2008-01-22 2013-01-22

Milli Eğitim Bakanlığı-Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Ağız ve Diş Sağlığı Derneği Arasında Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü Bu protokolün amacı, Millî Eğitim Temel Kanununun genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda ağız ve diş sağlığını koruma bilincine sahip bir neslin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Ağız ve Diş Sağlığına yönelik iş birliği protokolü 2008-01-07 2013-01-07

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Su Yalıtımcıları Derneği Mesleki ve Teknik Eğitim iş Birliği Protokolü Bu protokolün amacı Milli Eğitim Bakanlığı ile Su Yalıtımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek meslek kursları veya geliştirme ve uyum kurslarıyla istihdam için gerekli niteliklere sahip olmayan kişiler ile bir meslek sahibi olup mesleğinde ilerlemek isteyen veya meslek değiştirmek isteyen kişilerin, mesleki eğitimleri konusunda esas ve usuller ile tarafların yükümlülüklerini belirlemektir. Mesleki eğitimde işbirliği protokolü 2010-01-12 2013-01-12

TC Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Real Hipermarketler Zinciri Aş. Arasında Perakendecilik Eğitiminde İş Birliği Protokolü Ticaret Meslek Liselerinde perakendecilik eğitiminin başlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Ticaret Liseleri Perakendecilik Alanı programlarının hazırlanması, uygulama birimlerinin kurulması ile bu alandan mezun olanların istihdamı hedeflenmiştir. Perakendecilik Eğitiminde İş Birliği Protokolü 2010-01-15 2013-01-15

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı İle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Eğitim İş birliği Protokolü Bu protokolün amacı meslekî ve teknik eğitim okullarının günün koşullarına uygun olarak donanımlarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan ara insan gücünün istihdamına yardımcı olmak bağlamında Bakanlık ile TİSK ve TİSK'in görevlendireceği üye sendikalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemektir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacaklara verilecek mesleki eğitimler konusunda işbirliği protokolü 2010-01-15 2013-01-15

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Aşçılar Federasyonu arasında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında Sektör-Okul işbirliği Protokolü Yiyecek İçecek Alan öğretmenlerinin yeterliliklerini geliştirmek, alan programlarını güncellemek, Türk Mutfağı kültürünü geliştirerek tanıtmak, yiyecek içecek alan öğrencilerinin yeterliliklerinin artırılarak istihdamını sağlamak, sektör çalışanlarının mesleki bilgisini geliştirmek ve çalışanların yeterliliklerini belgelendirmek. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında Sektör-Okul işbirliği Protokolü 2009-01-01 2012-01-01

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İle TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Arasında Yapılan Eğitim İş Birliği Protokolü (TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş) Otomotiv endüstrisinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlan bünyesindeki motorlu araçlar teknolojisi alanının, yeni teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarında Fıat Teknik Öğretim Programı Uygulamasına Dair Protokol 2008-01-22 2013-01-22

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşbirliği Protokolü (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü) Bu protokolün amacı, mesleki ve teknik öğretim kurumlarındaki okul müdürleri, atölye ve meslek dersi öğretmenleri ile öğrencilerin güvenli çalışma, sağlıklı yaşam ve iş sağlığı güvenliği konularında doğru davranış modellerini bir refleks olarak öğrenmeleri, gençlerin çalışma hayatına atılmadan önce çalışma hayatına ilişkin riskler hakkında bilgilendirilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından doğru davranış modellerini kazanmalarına yönelik beceri eğitimlerinin verilmesi ve geleceğin çalışanlarında bugünden güvenli yaşam bilincinin oluşturulmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İşbirliği Protokolü 2009-01-06 2013-01-06

Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) Turizm işletmelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla işgücü uyum faaliyetlerinin (meslek edindirme, meslek değiştirme, meslek geliştirme ve uyum kurslarının) yürütülmesine ilişkin yapılacak çalışmalar ile bu faaliyetlerden yararlananların istihdamı hususunda yapılacak işbirliğinin için protokol imzalanmıştır Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında İşbirliği Protokolü 2009-01-01 2012-01-01

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile İZOCAM Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Arasında İmzalanan Eğitim İşbirliği Protokolü (İzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi) Ülkemizin yapı ve yalıtım sektörünün ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan nitelikli teknik insan gücünü örgün ve yaygın mesleki eğitim uygulamaları kapsamında yetiştirmek üzere endüstriyel teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki inşaat, yapı, yapı ressamlığı, tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme bölümleri atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin bilgi ve becerilerinin artırılmasını, örgün ve yaygın öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanmasını ve geliştirilmesini gerçekleştirmektir. Yapı ve Yalıtım Sektörü İş Birliği Protokolü 2011-04-29 2015-04-29

Vardiya Zabitlliğine Hazırlama'7'Uzakyol 1. Zabitliği/Kaptanlığı' ve 'STCW Kursları' Alanında Açılacak Olan Meslek Geliştirme ve Uyum Kursları İş Birliği Protokolü (Yüksek Denizcilik, Eğitim-Öğretim, Turizm, Sig. Dan. Hiz. ve T. L. Ş.) Türk ve Dünya denizcilik filolarında ihtiyaç duyulan nitelikte, teknik, sosyal ve iletişim sistemlerini etkinlik ve verimlilik koşulları içinde kullanabilen gemi vardiya zabitlerinin yetiştirilmesidir. Vardiya Zabitlliğine Hazırlama','Uzakyol 1. Zabitliği/Kaptanlığı' ve 'STCW Kursları' Alanında Açılacak Olan Meslek Geliştirme ve Uyum Kursları İş Birliği Protokolü 2006-11-15 2013-11-15

TC Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Alışveriş Merkezleri Perakendeciler Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği arasında Pazarlama ve Perakende Alanında Eğitimde İş Birliği Protokolü Ticaret Meslek Liselerinde perakendecilik eğitiminin başlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Ticaret Liseleri Perakendecilik Alanı programlarının hazırlanması, uygulama birimlerinin kurulması ile bu alandan mezun olanların istihdamı hedeflenmiştir. Perakendecilik Eğitiminde İş Birliği Protokolü 2011-02-17 2016-02-17

Meslek Kursu ile Geliştirme ve Uyum Kursu Açılmasına Ait Esasları Düzenleyen Protokol (Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi) Türk ve Dünya denizcilik filolarında ihtiyaç duyulan nitelikte, teknik, sosyal ve iletişim sistemlerini etkinlik ve verimlilik koşuları içinde kullanılabilen yardımcı sınıf gemi adamlarının yangınla mücadele, kişisel sağ kalma, denizde ilk sıhhi yardım, personel emniyeti ve sosyal sorumluluk, can kurtarma araçlarını kullanma, vardiya tutma ve benzeri mesleki konularında yetiştirilerek yardımcı sınıf gemi adamlarının mesleğe hazırlanması, uyumları hedeflemektedir. Meslek Kursu ile Geliştirme ve Uyum Kursu Açılmasına Ait Esasları Düzenleyen Protokol 2007-03-26 2013-03-26

Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesi ve Eğitim İşbirliği Protokolü (Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV)-KOSGEB-KTÖGM) Ayakkabı Sektörünü geliştirmek için AB KOSGEB Ayakkabıcılık Eğitim Enstitüsü Projesinin Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin sağlanmasını teminen İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Ayakkabıcılık alanı Projesi ve Eğitim İşbirliği Protokolü 2007-05-09

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü İle Bahçeşehir Üniversitesi Arasında Öğrencilerin Atölye Eğitimleri, Sertifika Programları ve Mesleki Eğitim Programlarının Yürütülmesine Ait Çerçeve İşbirliği Protokolü (Bahçeşehir Üniversitesi) Bahçeşehir Üniversitesinin eğitim programlarının (ön lisans, lisans, lisans üstü, meslek kursları ve sertifika programları) yürütülmesinde, Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurum donanımından yararlanılmasına imkân verilmesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından, tesislerini kullandığı okula/kuruma uzmanlık alanlarına giren konularda teknik destek sağlamanın yanında istihdam için gerekli niteliklere sahip olmayan kişilerin yetiştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilerek uluslar arası standartlarda ilgili istek ve kabiliyetleri doğrultusunda eğitilmesini sağlamak üzere işbirliğini tesis etmektir. Öğrencilerin Atölye Eğitimleri, Sertifika Programları ve Mesleki Eğitim Programlarının Yürütülmesine Ait Çerçeve İş Birliği Protokolü 2007-08-03 2016-08-03

Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi arasında yapılan iş birliği protokolü. (TÜPRAŞ) Kimya endüstrisinin rafineri-petrokimya hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlan bünyesindeki kimya teknolojisi alanında, yeni teknolojilere uygun olarak eleman ihtiyacının sağlanması için TÜPRAŞ Teknik Öğretim Programını uygulamaktır. Kimya endüstrisinde yeni teknolojilere uygun olarak eleman ihtiyacının sağlanması için eğitimde iş birliği protokolü 2007-05-29 2016-05-29

Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Honda Türkiye Anonim Şirketi arasında Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarında “Honda Teknik Eğitim Programı” uygulamasına ait protokol. Otomotiv endüstrisinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere, endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumlan bünyesinde Motorlu Araçlar Teknolojileri Alanlarının, yeni teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştır. Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarında Honda Teknik Eğitim Programı Uygulamasına Ait Protokol 2007-06-19 2013-06-19

Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) arasında Tahsis Anlaşması. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından soğutma sektöründe meslek geliştirme ve eğitim yaygınlaştırma amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 11 endüstri meslek lisesi laboratuarlarında eğitimde kullanılmak üzere soğutucu eğitim setleri ve ilgili aksesuarları 10 yıl süreliğine söz konusu okulların kullanımına verilmesi ve teçhizatlar üzerindeki mülkiyet hakkı 10 yıl sonunda gümrük mevzuatına uygun olarak ilgili okullara devredilmesi için tahsis anlaşması protokolü yapılmıştır. Tahsis Anlaşması 2007-12-31 2017-12-31

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Bursa Vinç İşletmeleri ve Ağır Yük Taşıyıcıları Derneği Arasında Yapılan Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarında Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü (Bursa Vinç İşletmecileri ve Ağır Yük Taşıyıcıları Derneği (VİNÇDER) İş Makineleri endüstrisinin servis, bakım ve operatörlük hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünü yetiştirmek üzere endüstriyel teknik eğitim okul ve kurumları Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarının, İş makineleri dallarının yeni teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesini, buna bağlı olarak kullanıcı (oparatörlük) eğitimini sağlayacak “VİNÇ-DER Teknik Öğretim programı” uygulamaktır. Endüstriyel Teknik Öğretim Okullarında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü 2008-02-01 2013-02-01