Ulusal Projelerimiz

Proje Adı Özet Bütçe Süre Kaynak  

Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesinin amacı; ülkemizdeki mesleki eğitimin kalite standartlarını yükseltmek, yeni meslek alanları ve eğitim programları geliştirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı bütün okullardaki yöneticilerin Örgütsel Zekalarının Eylemsel Boyutta geliştirilmesini amaçlamaktadır. 2011-2013 Yatırım Programı Proje sitesi.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) Genç nüfusun niteliğini geliştirerek ülke genelinde istihdamı artırmak 119.270.553 TL 2010-2015 İç Kaynak Proje sitesi.

Mahalli Yemekler Derleme Kitabının Hazırlanması Projesi Yöresel olarak kaybolmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizi Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile sosyal paydaşlarımıza tanıtarak unutulmalarının önüne geçmek, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri öğrenci ve öğretmenlerine kaynak sağlamaktır amacıyla hazırlanacaktır. 2009-2012 İç Kaynaklı

Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü Projesi Bakanlığımız ile Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol kapsamında bu alandaki ara insan gücü niteliğini artırmak. Ülkemizin bu sektördeki eleman ihtiyacının karşılanmasını sağlamak. 2004-2014 İç Kaynak

İstihdam İçin Mesleki Eğitim Projesi ( İMEP) Ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog mekanizmasını ulusal, sektörel ve ikili düzeylerde güçlendirerek hayat boyu öğrenmeye katılım düzeyini yükseltmenin yanı sıra sektörle işbirliği içerisinde; - Endüstriyel teknik öğretim okulu mezunu, - Genel lise mezunu, - İlköğretim okulu mezunu olan yetişkinlerin sektörün talepleri doğrultusunda mesleki eğitimle yetiştirilmesini ve istihdamlarını gerçekleştirerek işsizliğin azaltılmasını sağlamak 2009 - İç Kaynak

Mesleki ve Teknik Öğretim Okul-Kurumlarında İş Güvenliği Projesi Mesleki ve Teknik Öğretim Okul-kurumları öğretmenlerinin ve öğrencilerinin atölye ve laboratuarlarda bireysel sağlıklarını korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek ve vaka öncesi gerekli tedbirleri almak, ilgilileri bilgilendirmektir. 2009-2013 İç Kaynak